Misioni

Që nga themelimi, mision i kompanisë FLUIDI është ofrimi i cilësisë së lartë duke u bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare dhe njëkohësisht në prurjen e brendeve dhe shijeve të reja, duke mbajtur konsumatorin tonë besnik të kënaqur. Pa anashkaluar këtu edhe ekipin tonë që të mbesin të motivuar drejt sukseseve të përbashkëta. Ne vendosim kujdes dhe dashuri në të gjithë procesin dhe besojmë në bashkëpunim të thellë me klientët tanë, të cilët na frymëzojnë dhe motivojnë për të vazhduar punën me përkushtim dhe përgjegjësi të lartë.

VIZIONI

Vizioni ynë është që produktet tona të konsumohen ndërkombëtarisht duke besuar se jemi ata të cilët po sjellim ndryshime në ekonominë vendore, por edhe duke vazhduar të kontribuojmë në qëndrueshmërinë dhe përmirësimin e kushteve sociale, shëndetësore dhe mjedisore të komunitetit. Duke besuar që po japim më të mirën për të forcuar frymën biznesore edhe në favor të komunitetit ku veprojmë.