Kthehu tek produktet

Nga 1994!

Mbi tri dekata përvojë.

FLUIDI është njëra nga kompanitë më të rëndësishme në fushën e prodhimit
si dhe një nga komponentët më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik në vend.